Salamanders

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
mp3 download for android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.musicdownload descargar mp3

Salamanderregistratie

De Salamanderregistratie is een overzicht van kweek en nakweek binnen de vereniging. Elk jaar vullen de verenigingsleden de registratie in zodat een overzicht gegenereerd kan worden van de vertegenwoordiging van elke soort binnen de vereniging. Het is mogelijk om via deze site de Salamanderregistratie eenvoudig digitaal in te vullen. Na registratie is er een optie in het gebruikersmenu genaamd 'Salamanderregistratie Invullen'. Vanuit de registratie wordt gekeken welke soorten in aantallen achteruit gaan, en bij welke soorten actie ondernomen dient te worden om hun vertegenwoordiging te kunnen blijven garanderen.

Salamanderregistratie 2017

Adulten
Geslacht Soort Man ♂ Vrouw ♀ ♂/♀? Juveniel Nakweek 2017 Totaal dieren Houders
Ambystoma Ambystoma andersoni 2 2 1 5 2
Ambystoma californiensis 1 2 3 1
Ambystoma laterale 2 2 1
Ambystoma macrodactylum 1 1 7 9 3
Ambystoma mavortium 1 2 2 5 2
Ambystoma mavortium diaboli 2 2 4 1
Ambystoma mexicanum 24 28 21 73 5
Ambystoma opacum 4 10 14 2
Ambystoma rivulare 2 7 20 29 1
Ambystoma talpoideum 6 6 1
Ambystoma tigrinum 10 9 9 28 5
Aneides Aneides lugubris 1 3 4 1
Batrachoseps Batrachoseps gavilanensis 1 1 1 3 1
Cynops Cynops cyanurus 8 17 14 17 56 3
Cynops ensicauda ensicauda 4 8 3 15 4
Cynops ensicauda popei 28 33 5 41 175 282 10
Cynops fudingensis 1 3 10 14 1
Cynops orientalis 11 21 7 50 89 6
Cynops pyrrhogaster 26 32 2 19 71 150 6
Cynops pyrrhogaster sasayamae 2 3 5 1
Desmognathus Desmognathus carolinensis 8 8 1
Desmognathus quadramaculatus 1 1 1
Dicamptodon Dicamptodon tenebrosus 1 2 3 1
Eurycea Eurycea cirrigera 1 3 4 8 1
Eurycea guttolineata 1 1 5 7 1
Eurycea lucifuga 5 5 1
Ensatina Ensatina eschscholtzii oregonensis 4 13 17 2
Euproctus Euproctus platycephalus 6 8 7 24 3 48 3
Gyrinophilus Gyrinophilus porphyriticus 2 2 1
Hynobius Hynobius dunni 3 5 11 9 28 3
Hynobius formosanus 4 4 1
Hynobius hirosei 7 2 9 2
Hynobius kimurae 1 1 1
Hynobius quelpartensis 4 1 5 22 32 2
Hynobius retardatus 2 2 9 10 8 31 1
Ichthyosaura Ichthyosaura alpestris alpestris 17 19 46 82 3
Ichthyosaura alpestris apuanus 6 9 21 225 261 3
Ichthyosaura alpestris cyreni 3 5 25 12 45 1
Ichthyosaura alpestris inexpectatus 1 3 4 1
Ichthyosaura alpestris reiseri 1 2 3 1
Laotriton Laotriton laoensis 5 8 13 2
Lissotriton Lissotriton boscai 9 12 18 21 60 6
Lissotriton boscai maltzani 1 1 1 3 1
Lissotriton helveticus 7 7 120 134 3
Lissotriton italicus 33 40 74 109 256 8
Lissotriton montandoni 3 6 43 5 57 5
Lissotriton vulgaris vulgaris 6 8 2 30 46 3
Lissotriton vulgaris lantzi 1 1 2 1
Lysiasalamandra Lysiasalamandra fazilae 2 1 2 5 1
Mertensiella Mertensiella caucasica 1 2 3 1
Necturus Necturus maculosus 1 3 1 5 2
Neurergus Neurergus crocatus 2 6 39 10 57 7
Neurergus derjugini 25 25 2
Neurergus kaiseri 5 8 13 11 5 42 5
Neurergus strauchii barani 1 3 10 14 2
Neurergus strauchii strauchii 5 12 7 10 465 499 6
Notophthalmus Notophthalmus viridescens viridescens 2 2 9 40 53 2
Notophthalmus Notophthalmus viridescens louisianensis 3 3 10 16 1
Ommatotriton Ommatotriton ophryticus ophryticus 8 11 32 210 261 6
Onychodactylus Onychodactylus koreanus 1 1 1
Pachyhynobius Pachyhynobius shangchengensis 5 6 3 2 16 2
Pachytriton Pachytriton brevipes 1 1 2 1
Pachytriton granulosus 1 1 2 1
Pachytriton spec. 2 4 8 14 2
Paramesotriton Paramesotriton chinensis 2 1 3 2
Paramesotriton deloustali 1 1 11 13 2
Paramesotriton guangxiensis 1 3 4 1
Paramesotriton honkongensis 2 4 8 14 3
Plethodon Plethodon cinereus 2 2 4 1
Plethodon virginia 1 4 5 1
Plethodon chlorobryonis 1 2 3 1
Plethodon glutinosus 4 1 5 1
Pleurodeles Pleurodeles nebulosus 1 1 3 5 1
Pleurodeles waltl 8 19 5 2 34 6
Proteus Proteus anguinus 2 2 1
Pseudoeurycea Pseudoeurycea cephalica 1 2 3 1
Pseudotriton Pseudotriton ruber schenckii 3 3 6 2
Rhyacotriton Rhyacotriton kezeri 1 2 3 1
Rhyacotriton cascadae 1 1 2 1
Salamandra Salamandra algira splendens 6 6 10 22 5
Salamandra algira tingitana 4 4 7 4 19 4
Salamandra atra atra 27 30 5 9 12 83 7
Salamandra corsica 15 15 5 4 20 59 4
Salamandra infraimmaculata infraimmaculata 4 6 10 20 4
Salamandra salamandra alfredschmidti 7 9 16 3
Salamandra salamandra bernardezi 5 6 3 14 3
Salamandra salamandra crespoi 4 4 1
Salamandra salamandra fastuosa 3 4 3 5 15 3
Salamandra salamandra galaica 4 6 1 10 18 39 3
Salamandra salamandra gigliolii 12 21 45 78 5
Salamandra salamandra salamandra 2 3 32 37 1
Salamandra salamandra terrestris 20 21 17 24 12 94 7
Salamandra salamandra terrestris albino 1 4 5 10 1
Salamandra salamandra terrestris oranje 3 3 3 9 2
Salamandra salamandra terrestris rood 5 5 1
Salamandrella Salamandrella keyserlingii 11 11 2
Siren Siren intermedia nettingi 1 1 2 4 2
Siren intermedia  1 2 3 1
Siren lacertina 1 1 1
Speleomantes Speleomantes strinatii 2 4 11 17 1
Taricha Taricha granulosa 15 14 7 100 136 7
Taricha torosa 3 6 9 1
Taricha rivularis 2 5 7 1
Triturus Triturus anatolicus 5 5 1
Triturus Triturus carnifex 26 28 201 168 423 5
Triturus cristatus 2 3 5 1
Triturus dobrogicus 15 24 32 71 7
Triturus ivanbureschi 7 5 5 17 15 49 5
Triturus karelinii 13 15 28 4
Triturus macedonicus 1 1 13 15 3
Triturus marmoratus 37 32 17 23 109 9
Triturus pygmaeus 12 6 36 40 94 5
Tylototriton Tylototriton kweichowensis 2 1 2 10 15 2
Tylototriton lizhenchangi 6 6 1
Tylototriton shanjing 2 3 3 8 2
Tylototriton verrucosus 15 18 2 26 24 85 5
Tylototriton yangi 1 1 2 1
Typhlonectes Typhlonectes spec. 1 1 1 3 1
Totaal 572 724 300 926 2195 4717

Opmerkingen bij salamanderregistratie 2017

Door Willem Calten Houwing & Gerrit Krips

De op 3 oktober jl. rondgestuurde e-mail bevatte de door leden ingezonden gegevens over de geslachten, soorten, aantallen enz. voor de Salamanderregistratie 2017.
Op een ledenaantal van 91 hebben slechts 31 zich de moeite getroost om tijdig de gevraagde data aan te leveren. In een percentage uitgedrukt is dat 34% tegenover 43% in 2016. Dit betekent een achteruitgang van 9%. Het is nog niet duidelijk waaraan deze desinteresse te wijten is.
Het moet maar weer eens benadrukt worden dat een goed inzicht in de soorten en de aantallen dieren die wij in ons bezit hebben erg belangrijk is. Dit niet alleen omdat het zo voor ons allen gemakkelijk is om b.v. bij andere houders informatie te vragen of dieren uit te wisselen, maar ook omdat we dan, met de resultaten in de hand, bij de officiële instanties kunnen aantonen dat we in staat zijn om op verantwoorde wijze met onze dieren om te gaan. Immers, op enig moment zal zeker weer een poging gedaan worden om een wettige basis te krijgen voor zoiets als een positieflijst. Ons motto in dezen moet dan ook zeker zijn be prepared!

Door de leden die hun gegevens hebben ingestuurd zijn 119 soorten en ondersoorten -waaronder ook een aantal species- aangemeld. Dat betekent ten opzichte van het vorige jaar met 87 een toename van maar liefst 32 soorten. Deze nieuwkomers zijn met een groene kleur in de tabel weergegeven. Een enkele soort is opnieuw in de registratie gekomen, maar voor het merendeel zijn ze geheel nieuw binnen onze vereniging. Wat vooral opvalt is, dat er 16 nieuwe geslachten zijn bijgekomen. Dit is een kwetsbare toename, omdat het dieren betreft die door één of slechts enkele leden gehouden worden.
Ten opzichte van 2016 is ook een aantal soorten uit het overzicht verdwenen: Ambystoma gracile, Ambystoma maculatum, Amphiuma means, Cynops pyrrhogaster Yubara, Herpele squalostoma, Ommatotriton v. vittatus, en Pachytriton labiatus. Grotendeels is dit toe te schrijven aan het feit dat er door de houders hierover geen gegevens werden doorgegeven.
Ondanks het geringere aantal opgaven, zien we toch een stijging van het aantal dieren van 3.133 in 2016 met 1.584 tot 4.717 in 2017. Vergelijken we dit met 2016, dan kan de toename als volgt worden uitgesplitst: adulten 353, juvenielen 424 en nakweek 807.
Evenals in voorgaande jaren is het aantal vrouwtjes ten opzichte van de mannetjes hoger: resp. 724 en 572. Vorig jaar resp. 550 en 441.
Opvallend is verder de toename van de Europese soorten. Hierbij speelt de Nieuwe Natuurwet natuurlijk een rol omdat nu de inheemse soorten gehouden mogen worden.
De Aziatische soorten blijven een groot aandeel in ons dierenbestand houden.

Bovenstaand haalden we al even aan hoe belangrijk het is om gegevens aan te leveren. We verwachten dan ook niet anders dan dat we in 2018 wel een geweldige respons krijgen.

Salamanderregistratie 2016

Adulten
Familie Gehouden soort Man ♂ Man ♂ ♂/♀? Juveniel Nakweek 2016 Totaal dieren Houders
Ambystoma Ambystoma andersoni 7 8 15 2
Ambystoma carliforniensis 1 1 2 1
Ambystoma gracile 1 1 5 7 2
Ambystoma laterale 2 2 1
Ambystoma macrodactylum 5 5 1
Ambystoma maculatum 2 5 7 2
Ambystoma mavortium 6 9 4 1 1 21 5
Ambystoma mavortium diaboli 3 6 9 2
Ambystoma mexicanum 28 36 1 3 10 78 6
Ambustoma opacum 3 1 4 1
Ambystoma talpoideum 5 5 1
Ambystoma tigrinum 12 13 1 26 4
Amphium Amphium means 2 2 1
Aneides Aneides lugubris 4 4 1
Cynops Cynops cyanurus 15 26 3 44 7
Cynops ensicauda ensicauda 7 12 1 5 25 6
Cynops ensicauda popei 33 38 1 63 148 283 11
Cynops fudingensis 3 6 6 6 21 2
Cynops orientalis 23 33 10 68 134 10
Cynops pyrrhogaster 27 32 7 9 75 7
Cynops pyrrhogaster sasayamae 12 19 18 23 72 5
Cynops pyrrhogaster yubara 8 3 11 1
Euproctus Euproctus platycephalus 5 6 18 10 39 3
Gyrinophilus Gyrinophilus porphyriticus 3 3 1
Herpele Herpele squalostoma 4 4 1
Hynobius Hynobius dunni 2 5 8 5 20 4
Hynobius hirosei 4 4 1
Hynobius kimurae 1 1 2 1
Hynobius quelpartensis 1 4 5 10 2
Hynobius retardatus 1 2 3 6 1
Laotriton Laotriton laoensis 3 2 6 11 3
Lissotriton Lissotriton boscai 6 13 10 86 115 4
Lissotriton boscai maltzani 1 1 3 5 1
Lissotriton italicus 20 31 5 129 185 11
Lissotriton montandoni 7 6 10 27 150 200 6
Necturus Necturus maculosus 1 1 1
Neurergus Neurergus crocatus 46 22 68 8
Neurergus derjugini 18 18 3
Neurergus kaiseri 2 3 23 18 46 9
Neurergus strauchii barani 19 19 3
Neurergus strauchii strauchii 5 2 2 22 6 37 5
Notophthalmus Notophthalmus viridecens 4 3 5 12 3
Ommatotriton Ommatotriton ophryticus ophryticus 12 10 22 3
Ommatotriton vittatus vittatus 5 5 10 2
Pachytriton Pachytriton breviceps 1 1 2 1
Pachytriton labiatus 1 1 1
Pachytriton spec. 1 3 13 17 1
Pachytriton spec.reus 1 1 1
Paramesotriton Paramesotriton chinensis 3 3 6 4
Paramesotriton deloustali 5 5 17 2 29 4
Paramesotriton guanxiensis 6 6 1
Paramesotriton honkongensis 1 2 1 8 12 2
Paramesotriton spec. 2 2 1
Pleurodeles Pleurodeles nebulosus 2 2 1
Pleurodeles waltl 12 12 7 81 112 8
Pseudotriton Pseudotriton ruber schenckii 2 2 4 1
Salamandra Salamandra algira tingitana 4 4 7 30 45 6
Salamandra salamandra bernardezi 3 3 1
Salamandra infraimmaculata infraimmaculata 3 5 4 2 6 20 5
Salamandra atra atra 3 5 8 1
Salamandra corsica 5 7 52 64 5
Salamandra algira splendens 4 6 11 21 3
Siren Siren intermedia nettingi 2 2 1
Siren intermedia  3 2 5 2
Siren lacertina 2 1 2 5 2
Taricha Taricha granulosa 12 13 3 7 100 135 6
Taricha torosa 4 6 10 2
Taricha rivularis 6 6 12 1
Triturus Triturus carnifex 39 43 3 160 245 9
Triturus dobrogicus 18 27 6 51 8
Triturus ivanbureschi 2 3 5 3 15 28 5
Triturus karelinii 4 2 9 15 5
Triturus macedonicus 4 5 4 6 17 36 5
Triturus marmoratus 36 37 9 33 167 282 10
Triturus pygmaeus 7 4 9 75 95 5
Tylototriton Tylototriton verrucosus 11 17 77 105 3
Tylototriton kweichowensis 5 7 11 5 28 3
Tylototriton shanjing 4 5 5 14 28 4
Tylototriton wenxianensis 4 4 1
Typhlonectes Typhlonectes spec. 1 1 1 3 1
Totaal 441 550 252 502 1388 3133

 

Salamanderregistratie 2015

Enige opmerkingen bij de Salamanderregistratie 2015  (Willem Calten Houwing en Gerrit Krips)
De eerder per mail rondgestuurde Salamanderregistratie 2015 bevat een gedetailleerd overzicht van de soorten, ondersoorten, houders, aantallen en specificatie van de dieren die door 30 van de 94 leden (32%) worden gehouden. Deze is vooral bedoeld om binnen de vereniging gericht naar dieren en of informatie te kunnen zoeken.  Zoals al eerder gezegd is dit een momentopname, omdat het bestand voortdurend qua aantal en samenstelling verandert.

Onderstaand een meer gecomprimeerd overzicht gevolgd door wat opmerkingen.

H = houders.
M = volwassen mannen.
V = volwassen vrouwen.
? = volwassen dieren waarvan het geslacht niet bekend is.
J = juvenielen, nog niet volwassen jonge dieren.
N = nakweek. In 2015 gemetamorfoseerde dieren.

Overzicht

Totaal per soort

H

Geslacht adult

J

N

Naam

M

V

?

Ambystoma andersoni

1

3

Ambystoma californiensis

1

1

2

Ambystoma gracile

1

1

1

Ambystoma macrodactylum

1

1

3

Ambystoma maculatum

2

4

6

2

8

Ambystoma mavortium

2

3

3

4

Ambystoma mavortium diaboli

1

1

2

Ambystoma mexicanum

2

31

10

40

Ambystoma opacum

1

3

3

4

Ambystoma tigrinum

2

15

10

Aneidis lugubris

2

4

4

Cynops cyanurus

3

6

6

8

Cynops ensicauda ensicauda

5

13

26

50

1

Cynops ensicauda popei

13

44

70

47

14

86

Cynops orientalis

10

17

32

9

47

Cynops pyrrhogaster

8

39

37

13

11

7

Cynops pyrrhogaster sasayame

7

26

31

10

15

44

Echinotriton andersoni

1

10

Euproctus platycephalus

2

5

5

13

Hynobius dunni

3

70

7

Hynobius quelpartensis

1

5

Hypselotriton cyanurus

1

15

15

15

8

30

Hypselotriton fudingensis

1

2

3

Laotriton laoensis

2

3

2

Lissotriton alonsoi

1

3

Lissotriton boscai

5

8

11

12

25

Lissotriton italicus

11

13

27

9

105

164

Lissotriton lantzi

1

2

Lissotriton maltzani

1

1

1

3

Lissotriton montandoni

3

4

6

25

205

Neurergus barrani

1

4

4

Neurergus crocatus

5

2

3

12

14

Neurergus derjunghi

1

2

Neurergus kaiseri

6

4

12

4

2

>4

Neurergus strauchii barani

2

2

4

Neurergus strauchii strauchii

6

4

3

6

47

Ommatotriton ophryticus

5

3

6

1011

ja

Ommatotriton vittatus

1

10

Pachytriton breviceps

2

2

1

Pachytriton labiatus

4

4

4

1

Pachytriton spec.

1

1

3

14

Paramesotriton caudapunctatus

2

4

4

Paramesotriton chinensis

3

6

9

Paramesotriton deloustali

6

7

7

36

>30

Paramesotriton guangxiensis

1

6

Paramesotriton hongkongensis

1

2

5

1

4

Paramesotriton spec.

1

2

Pleurodeles nebulosus

2

3

5

8

3

20

Pleurodeles poiretti

1

1

Pleurodeles waltl

10

13

24

8

19

22

Pseudotriton ruber schencki

1

4

Salamandra algira algira

2

3

9

6

6

ja

Salamandra algira splendens

1

2

3

Salamandra algira tingitana

3

1

1

13

Salamandra corsica

4

6

13

33

ja

Salamandra i. infraimmaculata

3

5

10

7

47

Siren intermedia

2

2

1

Siren lacertina

1

1

3

Taricha granulosa

4

6

11

Taricha rivularis

1

6

2

Triturus arntzeni

1

2

2

3

Triturus carnifex

10

40

45

3

15

647

Triturus dobrogicus

8

8

18

12

12

38

Triturus dobrogicus macrosoma

1

2

4

6

21

Triturus karelinii

3

18

16

22

ja

Triturus macedonicus

3

3

2

12

7

Triturus marmoratus

13

26

38

9

35

97

Triturus pygmeus

5

5

6

4

12

8

Tylototriton kweichowensis

1

1

Tylototriton taliangensis

1

2

4

Tylototriton verrucosus

6

14

17

7

11

31

Tylototriton yangi

1

1

2

Tylototriton ziegleri

1

1

6

Typhlonectes spec.

1

1

1

1

466

602

357

1569

>1658

Enige opmerkingen
Door de 30 leden zijn in totaal 74 soorten en ondersoorten met 2.994 salamanders aangemeld. Meer vrouwen (602) dan mannen (466). Een deel volwassen dieren waarvan het geslacht  niet bekend is (357) en vooral veel junvenielen (1.569). Daarboven van 30 soorten ongeveer 1.700 dieren nakweek. Een totaalbestand van ongeveer 4.694.

Bij de meest gehouden en nagekweekte soorten in het bestand zijn de Europese salamanders goed vertegenwoordigd. Vooral:  Lissotriton (L. boscai, L. italicus, L. montandoni ). Triturus (T. carnifex, T. dobrogicus, T. karelinii, T. marmoratus). Natuurlijk ook de Pleurodelus waltl. Daarnaast de Aziatische soorten van Cynops. (C. e. ensicauda, C. e. popei, C. orientalis, C. pyrrhogaster. C. p. sasayame).
Verder is het belangrijk de aandacht te blijven richten op de andere bijzondere en zeldzame salamanders van ons project Kweekgericht Soortbeheer. Om het geheugen wat op te frissen: Ambystoma opacum, Laotriton laoensis, Neurergus crocatus, N. s. strauchi, N. s. barani, N. kaiseri, Ommatotriton ophryticus, O. vittatus, Salamandra a. algira, S. a. tingitana, S. cosica, Triturus pygmeus.
Welke dieren uiteindelijk gehouden worden wordt natuurlijk bepaald door de persoonlijke voorkeur van ieder voor zijn favorieten. Leuk dat ook dit jaar daarbij weer nieuwe soorten zijn aangemeld.Tenslotte moet het ons van het hart dat de response voor het indienen van de registratie vanaf de oprichting van de Salamandervereniging in 2001 tot heden per jaar schommelt tussen de 21- en 44%. Gemiddeld ongeveer 34%. Het wil zeggen dat slechts één op de drie leden de “moeite” neemt zijn opgave in te dienen. Ook al betreft dit de melding dat betrokkene geen salamanders heeft. Zelfs de verloting van € 50,- tussen degenen die dat wel doen stimuleert kennelijk toch maar matig. Dezerzijds is er best begrip voor dat iemand om wat voor reden dan ook hieraan niet wil deelnemen, maar het boze vermoeden van ons is dat het domweg vergeten wordt of als te veel werk wordt ervaren. Dat moet beter kunnen, want deze registratie is om velerlei redenen belangrijk.

Salamanderregistratie 1997 tot en met 2014

Inleiding.
Al vóór 1997 is gestart met het registreren van soorten en ondersoorten van de salamanders die binnen de toenmalige Doelgroep Salamanders werden gehouden. Deze registratie beperkt zich tot de periode vanaf 1997 tot en met 2014.
De leden deden hiervoor jaarlijks hun opgave bij betrokken bestuurslid, die dan daarvan een overzicht - de KN-lijst - opstelde. De “K” stond voor kweekervaring, de “N” voor kennis en ervaring bij het houden van de dieren. Hierbij werden geen aantallen vermeld. Dit werd dan met een recente ledenlijst in de Nieuwsbrief van de Doelgroep Salamanders opgenomen. Het doel was dat men gericht bij elkaar ervaring en of dieren kon vinden. Ook begon steeds meer het belang duidelijk te worden om naar buiten te kunnen aantonen welke soorten en onder- soorten gehouden werden en de kweekresultaten.  
In 2005 is gestart om hierbij aantallen te vermelden met een uitsplitsing  in: Mannen, vrouwen, geslacht onbekend, juvenielen en nakweek. Dit maakte het mogelijk om door uitwisselen van volwassen dieren kweekgroepen samen te stellen.  In 2011 is de naam veranderd in “Salamanderregistratie”. Overigens met de zelfde doelstelling.

De Salamandervereniging is een kleine vereniging. Onderstaand een overzicht vanaf  1997 tot en met 2014 met het aantal leden en opgaven *.

- 1997.   55 leden, 45 opgaven ( 82% ).
- 1998.   54 leden, 7 opgaven ( voorlopig aantal ).
- 1999.   58 leden, de opgaven zijn verloren gegaan.
- 2000.   Aantal leden en opgaven onbekend, wel zijn de kweekresultaten aangegeven.
- 2001.   68 leden, 27 opgaven ( 40% ).
- 2002.   78 leden, 13 opgaven ( alleen kweekresultaten ).
- 2003.   89 leden, 25 opgaven ( 28% ).
- 2004.   91 leden, 32 opgaven ( 35% ).  
- 2005. 100 leden, 22 opgaven ( 22% ).  
- 2006.   92 leden, 35 opgaven ( 38% ).
- 2007. 100 leden, 32 opgaven ( 32% ).
- 2008. 114 leden, 50 opgaven ( 44% ).
- 2009. 119 leden, 39 opgaven ( 34% ).
- 2010. 123 leden, 42 opgaven ( 35% ).
- 2011. 124 leden, 43 opgaven ( 35% ).
- 2012. 125 leden, 45 opgaven ( 37% ).
- 2013. 113 leden, 23 opgaven ( 21% ).
- 2014.   97 leden, 36 opgaven ( 37% ).
* Zie “Bronnen”.

 
HIERBIJ TOCH EEN PAAR BELANGRIJKE OPMERKINGEN:
Uit het bovenstaand overzicht van de opgaven blijkt dat ongeveer één derde deze registratie jaarlijks opgeeft. De overige leden laten dit om diverse redenen achterwege. Het bestuur tracht deze groep wel te motiveren dit toch te doen, maar kennelijk lukt dat maar ten dele.
Dit betekent dat het onderstaande overzicht verre van volledig is: Binnen de vereniging is het aantal gehouden soorten en ondersoorten groter. In ieder geval is het aantal houders, gehouden en gekweekte salamanders veel groter. Verder zijn hierin niet de in ons land inheemse salamanders opgenomen ( Ichtyosaura alpestris, Lissotriton helveticus, L. vulgaris, Salamandra salamandra, Triturus cristatus ). Deze zijn op grond van wettelijke bepalingen verboden om te houden. In de ons omliggende landen geldt deze beperking niet. Daar wordt er ook in ruime mate mee gekweekt. Ook zijn er geen gegevens bij ons bekend over de registratie buiten de vereniging en in de ons omringende EU-landen. Dat betekent dat veel soorten die binnen de vereniging niet zijn gekweekt wel degelijk gekweekt kunnen worden. 
 
SALAMANDERREGISTRATIE 1997 T/M  2014.
Onderstaand een verkort overzicht van gehouden soorten en ondersoorten en de nakweek
( gemetamorfoseerde larven ). Het jaar van opgave, aantal houders en aantal dieren zijn niet vermeld.

Ambystoma: Nakweek  >> 1226
A. andersoni: Geen nakweek
A. barbouri: Geen nakweek
A. californiense:
Geen nakweek
A. gracile: Geen nakweek
A. jeffersonianum: Geen nakweek
A. laterale: Nakweek 8
A. macrodactylum  macrodactylum:  Nakweek  >> 208
A. macrodactylum columbianum: Geen nakweek
A. maculatum: Nakweek  > 138
A. mavortium mavortium: Nakweek 23
A. mavortium diaboli: Geen nakweek
A. mavortium melanostricum: Geen nakweek
A. mexicanum: Nakweek  >> 806
A. opacum: Nakweek 43
A. texanum: Geen nakweek
A. tigrinum: Geen nakweek

Amphiuma: Geen nakweek
A. tridactylum: Geen nakweek

Aneides: Geen nakweek
A. lugubris: Geen nakweek

Batrachoseps: Geen nakweek
B. attenuates: Geen nakweek

Bolitoglossa: Nakweek 3
B. dofleini: Nakweek 3

Chioglossa: Geen nakweek
C. lusitanica: Geen nakweek

Cynops: Nakweek  >> 2938
C. chenggongensis: Nakweek  66
C. cyanurus cyanurus: Nakweek  > 211
C. cyanurus yunnanensis: Geen nakweek
C. e. ensicauda  en C.e. popei: De ondersoorten werden als één soort Cynops ensicauda   geregistreerd. Nakweek  > > 1701
C. orphicus: Geen nakweek
C. pyrrhogaster pyrrhogaster: Nakweek  > > 413
Cynops pyrrhogaster complex
C. pyrrhogaster Hiroshima: Geen nakweek
C. pyrrhogaster  Kanto: Geen nakweek
C. pyrrhogaster
Sasayame: Nakweek >> 32
C. pyrrhogaster Yubara: Geen nakweek
C. pyrrhogaster Tussensoort: Nakweek
C. p. pyrrogaster en C. p. Sasayame:  Deze werden toen samen gemeld omdat  het onderscheid nog niet duidelijk was. Nakweek 28
C. orientalis: Nakweek  >> 616

Calotriton: Nakweek 3
C. asper. Nakweek 3

Desmognathus: Nakweek  > 12
D. spec.: Geen nakweek
D. fuscus: Geen nakweek
D. marmoratus: Geen nakweek
D. monticola: Nakweek  > 12
D. ochrophaeus: Geen nakweek
D. quadramaculatus: Geen nakweek

Dicamptodon: Geen nakweek
D. tenebrosus: Geen nakweek

Echinotriton: Geen nakweek
E. andersoni: Geen nakweek

Ensatina: Geen nakweek
E. eschscholltzii. eschscholtzii: Geen nakweek
E. eschscholtzii oregonensis:
Geen nakweek
E. eschscholtzii picta: Geen nakweek

Euproctus: Nakweek >14 
E. montanus: Geen nakweek
E. platycephalus: >14

Eurycea: Nakweek 5
E. bislineata: Nakweek  1
E. cirrigera: Geen nakweek
E. guttolineata: Nakweek 4
E. lucifuga: Geen nakweek
E. multiplicata: Geen nakweek
E. wilderae: Geen nakweek

Gyrinophilus: Nakweek 2
G. porphyriticus: Nakweek 2

Hemidactylum: Geen nakweek
H. scutatum: Geen nakweek

Hynobius: Nakweek >> 1983
H. boulengeri: Geen nakweek
H. chinensis: Nakweek
H. dunni: Nakweek 1166
H. kimurae: Geen nakweek
H. leechii: Nakweek  >> 20
H. lichenatus:
Nakweek 23
H. naevius: Geen nakweek
H. nebulosus: Nakweek 5
H. nigrescens: Geen nakweek
H. okiensis:
Geen nakweek
H. quelpartensis: Nakweek > 541
H. retardatus: Nakweek >  219
H. tokyoensis: Nakweek  > 9
H. tsuensis: Nakweek
H. yiwuensis: Geen nakweek

Laotriton: Geen nakweek
L. Laoensis: Geen nakweek

Lissotriton: Nakweek  >> 670
 L. boscai: Nakweek  >> 125
 L. italicus: Nakweek > 498
 L. montandoni: Nakweek  > 47

Lyciasalamandra: Nakweek  > 10
 L. atifi: Geen nakweek
 L. billae: Nakweek
 
L. fazilae: Nakweek
 
L. luschani: Nakweek 10
 
L. luschani basoglui: Geen nakweek
L. luschani finikensis: Geen nakweek

Mertensiella: Geen nakweek
M. caucasica: Geen nakweek

Necturus: Geen nakweek
N. maculosus maculosus: Geen nakweek
N. maculosus louisianensis: Geen nakweek
N. puctatus: Geen nakweek                                       

Neurergus: Nakweek  > 455
N. crocatus: Nakweek > 291
N. derjugini: Geen nakweek
N. kaiseri: Nakweek > 74
N. microspilotus: Geen nakweek
N. strauchii strauchii: Nakweek  > 90
N. strauchii barani: Geen nakweek

Notophthalmus: Nakweek  >> 88
N. meridionalis: Geen nakweek
N. viridescens viridescens: Nakweek > 88
N. viridescens  dorsalis: Nakweek
N. viridescens louisianensis: Geen nakweek

Ommatotriton: Nakweek  > 3651
O. ophryticus: Nakweek  > 3536
O. vittatus: Nakweek 115
O. vittatus cilicensis: Geen nakweek
   
   
Pachyhynobius: Geen nakweek
P. shagchengensis: Geen nakweek

Pachytriton: Nakweek  >> 53
P. brevipes type A ( groen ): Nakweek
P. brevipes: Nakweek
P. brevipes type C ( lepelstaart ): Nakweek 3
P. labiatus: Nakweek 50
   
Pachyhynobius: Geen nakweek   
P. shangchengensis: Geen nakweek

Paramesotriton: Nakweek  >> 850
P. spec.: Nakweek 10
P. caudopunctatus: Nakweek
P. chinensis: Nakweek  > 365
P. deloustali: Nakweek
P. fuzhongensis: Nakweek >> 7
P. hongkongensis: Nakweek  > 468
P. longliensis: Geen nakweek
P. spec. ( rode wrattensalamander ): Geen nakweek

Plethodon: Geen nakweek
P. cinereus: Geen nakweek
P. cylindraceus: Geen nakweek
P. dorsalis: Geen nakweek
P. glutinosus: Geen nakweek
P. hubrichti: Geen nakweeek
P. jordani: Geen nakweek
P. richmondi: Geen nakweek

Pleurodeles: Nakweek  >> 1285
P. nebulosus: Nakweek  > 2
P. poireti: Nakweek
P. waltl: Nakweek  >> 1283

Pseudobranchus: Geen nakweek
P. striatus: Geen nakweek
  
Pseudotriton: Geen nakweek
P. montanus montanus: Geen nakweek
P. ruber ruber: Geen nakweek
P. ruber schencki: Geen nakweek

Salamandra: Nakweek  > 196
S. algira: Nakweek 83
S. algira splendens: Geen nakweek
S. algira tingitana: Nakweek 12
S. atra atra: Nakweek
S. corsica: Nakweek > 11
S. infraimmaculata infraimmaculata: Nakweek  > 90
S. infraimmaculata orientalis: Geen nakweek
S. infraimmaculata semenovi: Geen nakweek
  
Salamandrella: Geen Nakweek
S. keyserlingii : Geen nakweek

Salamandrina: Nakweek  > 131
S. perspicillata: Nakweek  > 50
S. terdigitata: Nakweek  > 81

Siren: Geen nakweek
S. intermedia intermedia:
Geen nakweek
S. intermedia  nettingi: Geen nakweek
S. lacertina: Geen nakweek

Taricha: Nakweek  >> 78
T. granulosa en T. torosa: Deze twee soorten werden aanvankelijk samen vermeld omdat het onderscheid soms moeilijk te zien was. Nakweek
T. granulosa: Nakweek  > 78
T. rivularis: Geen nakweek
T. torosa: Geen nakweek
  
Triturus: Nakweek  >> 6008
T. arntzeni:
Nakweek 3
T. carnifex: Nakweek  >> 1909
T. dobrogicus: Nakweek  >> 1280
T. dobrogicus macrosuma: Nakweek 20
T. karelinii: Nakweek >> 563
T. macedonicus: Geen nakweek
T. marmoratus: Nakweek  >>2084
T. pygmaeus: Nakweek  > 149

Tylototriton: Nakweek  >> 1544
T. asperrimus: Nakweek 58
T. kweichowensis: Nakweek
T. shangjing Nakweek  > 482
T. taliangensis: Nakweek
T. verrucosus: Nakweek  >> 1034
T. vietnamensis: Geen nakweek
T. wenxianensis: Geen nakweek
T. yangi: Geen nakweek
T. ziegleri: Geen nakweek

Wormsalamanders

Ichthyophis: Geen nakweek
I. kohtaoensis: Geen Nakweek

Typhlonectes: Nakweek  > 70
T. compressicauda: Nakweek > 2
T. natans: Nakweek  68

BRONNEN.
- Nieuwsbrief Doelgroep Salamanders, Nr. 8, 14, 16, 20, 26.
- Nieuwsbrief Salamandervereniging, Nr. 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 39, 45, 49, 53.
- Verenigingsblad “Salamanders”, Nr. 2, 5, 8, 9, 13,16.
Last Updated on Sunday, 05 August 2018 15:49  

Inloggen & Registreren

Wie is online?

We have 60 guests online

Polls

wat vinden jullie van de nieuwe site?