Salamanders

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
mp3 download for android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.musicdownload descargar mp3

Paramesotriton fuzhongensis

Paramesotriton fuzhongensis

(door Guido Jansen)


uit: BOUWMAN, A. S. BOGAERTS (samenstelling en redactie),
2002. Salamanders. Jubileumbundel.
Uitgave: Salamandervereniging. ISBN 90-9016241-0. 


Algemeen

Van de Paramesotriton soorten worden P. caudapunctatus, P. hongongensis en P. fuzhongensis regelmatig in de handel aangeboden. P. chinensis is ook een enkele maal geïmporteerd geweest. Jammer genoeg is de conditie van in de handel aangeboden salamanders vaak niet al te best. Soms hebben de salamanders open wonden op het lichaam (salamanderpest). De overlevingskans van deze zieke dieren is erg klein en het is dan ook aan te raden alleen gezond uitziende dieren aan te schaffen. In dit artikel heb ik mijn ervaringen met P. fuzhongensis in een aquaterrarium beschreven.

Beschrijving

P. fuzhongensis heeft een ruwe, wratachtige huid. De maximum lengte van de dieren die ik verzorg is ongeveer 16 cm. Mannetjes zijn vaak iets kleiner dan vrouwtjes. De kleur van de bovenzijde is meestal bruin tot donker bruin soms met donker bruine of zelfs oranje vlekken. Sommige exemplaren zijn olijfgroenachtig van kleur. De buik is bruin, donkerbruin tot zwart met rode of oranje vlekken. Naarmate de salamanders ouder worden neemt de omvang van de oranje of rode vlekken toe. De onderkant van de staart is oranje. Vrouwtjes hebben een langere staart dan mannetjes. Mannetjes hebben in en rond de paartijd een lichte zilvergrijze streep aan weerszijde van de staart, hogere vinzomen onder en boven de staart en een opgezwollen cloaca; bij vrouwtjes is de cloaca kleiner en loopt enigszins spits toe. Verder zijn mannetjes duidelijk van vrouwtjes te onderscheiden door uitsteeksels aan weerskanten achter de kop en lijsten aan beide zijden van de rug.

Verspreiding en biotoop

P. fuzhongensis is bekend uit het zuiden van China in de provincie Guangdong. Deze salamanders leven in bergbeekjes op hoogte van circa 500 m boven de zeespiegel. In het water houdt P. fuzhongensis zich op die plaatsen op waar een niet te sterke stroming staat. Over het verblijf op het land en of P. fuzhongensis wisselend, afhankelijk van seizoenen, op het land of in het water verblijft, is weinig bekend.

Huisvesting

Vooral de mannetjes bezetten en verdedigen een territorium. Hierdoor kan onderlinge agressiviteit ontstaan hetgeen ook bij vrouwtjes voorkomt. Gevechten tussen deze salamanders leiden gewoonlijk niet tot verwondingen maar hebben, door de beperkingen van een aquarium, tot gevolg dat het onderdrukte dier zich verschuilt en uiteindelijk verzwakt, met alle gevolgen van dien. Daarom adviseer ik één paartje of hooguit één mannetje met twee vrouwtjes in een aquarium te huisvesten. Een aquarium met een bodemoppervlakte van 60x30 of 70x40 cm blijkt hiervoor geschikt. De aquaria waarin ik deze salamanders houd staan in een ruimte waar de temperatuur in de winter tussen de 5 en 10° C schommelt. In de zomer kan de temperatuur soms oplopen tot 25° C. Gezien het natuurlijk voorkomen is een filterpomp, die het water enigszins in beweging en schoon houd, aan te bevelen. Hoewel de salamanders bij mij een hoofdzakelijk aquatiele levenswijze leiden gebeurt het soms, vooral in de zomer, dat de salamanders het land opkruipen. Belangrijk is wel dat er zowel op het land als in het water voldoende schuilplaatsen aanwezig zijn.

Voedsel

Aan het voedsel worden geen speciale eisen gesteld. Rode muggenlarven, maar vooral regenwormen worden graag gegeten. Om te voorkomen dat de salamanders tijdens het voeren in elkaars territorium komen en er dan gevechten ontstaan en voor een betere controle of alle salamanders eten, rijk ik het voedsel bij voorkeur aan met een voederpincet.

Voortplanting

In de natuur valt het paarseizoen waarschijnlijk in de koele periode van het jaar in november tot april. Bij mij plant P. fuzhongensis zich voort vanaf februari tot en met april als de watertemperatuur oploopt naar 12 tot zo’n 16°C. Als een paarlustig mannetje een vrouwtje waarneemt benaderd hij haar en probeert doormiddel van geursporen, die met zijn staart in de richting van het vrouwtje worden gewapperd, het vrouwtje te activeren tot zaadopname. Als een vrouwtje op haar plaats blijft en daardoor te kennen geeft paringsbereid te zijn. kruipt het mannetje voor het vrouwtje uit en zet een spermatofoor af, die door het hem volgende vrouwtje in haar cloaca wordt opgenomen.

Van ei tot juveniele salamander

De eieren worden aan waterplanten en aan andere geschikte voorwerpen afgezet. Opvallend is dat vrouwtjes soms een voorkeur voor een bepaalde plaats hebben om de eitjes af te zetten. Geschikte planten voor de eiafzet blijken Waterpest (Elodea sp.) en Vallisneria sp. ook worden de eitjes vaak in spleten van stenen afgezet. Om te kweken met deze salamanders is het verstandig de planten waaraan eitjes zijn afgezet bij de ouderdieren te verwijderen en in andere aquariums over te brengen. Dit omdat de ouderdieren, met name de vrouwtjes, de eieren opeten. De bakjes waarin ik de eieren overbreng en de larven in opkweek zijn gevuld met het water uit de moederbak. Bij watertemperaturen tussen de 15 en 20°C. komen de larfjes na 4 tot 6 weken uit het ei. De larven van P. fuzhongensis hebben een gestroomlijnd lichaam en korte kieuwen. De bovenzijde is zwart van kleur en ze hebben in een lijn geplaatste grijze puntjes of streepjes aan weerszijde van hun rug. De kieuwen en de punt van de snuit zijn wit grijsachtig. De pas uit het ei gekomen larfjes hebben een lengte van 9 tot 12 mm. Ze worden gevoerd met op maat gezeefde kleine watervlooien. Later kan dit menu worden uitgebreid met grotere watervlooien, Tubifex en rode muggenlarven. Tegen de tijd dat de larven metamorfoseren wordt ze de gelegenheid geboden het water te verlaten, doormiddel van drijvende stukjes kurkschors. Na 4 a 5 maanden metamorfoseren de larven en hebben dan een lengte van 35 tot 50 mm, waarna ze het land opkruipen. Het opkweken van de gemetamorfoseerde jongen blijkt, ondanks diverse geboden omstandigheden, niet gemakkelijk.

Summary

P. fuzhongensis has a rough and warty skin. Maximum length is 16 cm. Males are generally smaller than females. Dorsal colour is mostly brown or greyish brown, sometimes with dark brown or even orange dots. Belly is brown or black with red or orange dots. As the animals grow older the dots grow. Females have longer tails than males, and males show a silver grey band on the tail and swollen cloaca during mating season. The cloaca of the females has a more or less pointed shape. Males can be distinguished further warts behind the head and the lateral sides. P. fuzhongensis lives in the south of China (province Guangdong) where they live in mountain streams (500 m. above sealevel).

Males are territorial, but also females can become aggressive. For one pair an aquarium of 60x30 cm is advised. Temperatures in winter can vary from 5 to 10° C and in summer up to 25° C. A circulation pump completes the set-up. The newts seldom leave water, but a land part is advised. Hiding places in water and on land are necessary. Feeding is done with the use of a pair of tweezers to prevent animals entering each others territories. P. fuzhongensis breeds in Februari-April as water temperatures rise to 12 - 16°C. Eggs are attached to water plants ( like Elodea sp., Vallisneria sp.), between stones and on other suitable objects. To prevent the eating of their own eggs, eggs are removed and placed in an other aquarium (filled with water out of the parents aquarium). The larvae hatch after 4-6 weeks with water temperatures between 15 - 20°C. Larvae hatch at 9 to 12 mm. length They are fed with small Daphnia. After 4 to 5 months larvae start metamorphosis at a length of 35 to 50 mm. Raising juveniles is not an easy task.

Kopportret Paramesotriton fuzhongensis (foto: Henk Wallays).
Last Updated on Wednesday, 07 January 2015 16:07  

Inloggen & Registreren

Wie is online?

We have 64 guests online

Polls

wat vinden jullie van de nieuwe site?