Salamanders

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
mp3 download for android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.musicdownload descargar mp3

Triturus vittatus ophryticus

Eerste Beschrijving: 


Triturus vittatus: 
JE G RAY J ENNYS, L.  (1835): Een handboek van de Britse gewervelde dieren: of beschrijvingen van alle dieren die behoren tot de klasse Mammalia, Aves, Reptilia, amfibieën en Vissen tot dusver waargenomen in de Britse eilanden, met inbegrip van de gedomesticeerde en genaturaliseerde soorten.  Cambridge (John Smith), 559 pp. 
 

Triturus vittatus ophryticus: 
 B ERTHOLD AA (1846): Nieuws Königl.  Ges WISS.  Göttingen, 12: 189 


 
Beschrijving:

Een middelgrote watersalamander met een bruine bovenzijde die voorzien is van vele kleine zwarte vlekjes. Op de flanken is een witte streep aanwezig die zwart omzoomd is. De buikzijde is geel tot oranje-rood met of zonder zwarte vlekjes.

T.v.ophryticus wordt tot 16cm groot, de mannetjes zijn makkelijk te herinnen in de voortplantingsperiode aan hun spectaculair paarkleed. Buiten de paartijd zijn de mannetjes te herkennen aan de richel over de rug en de grotere cloaca.
 


Habitat:

Deze salamander wordt gevonden in bergstreken in Noord Turkije en de Kaukasus.
Triturus vittatus ophryticus bewoond voornamelijk bossen (voornamelijk Fagus orientalis). De gemiddelde jaarlijkse temperatuur in het gebied ligt tussen de 11 en 14 ° C.  Deze salamander is weinig selectief als het aankomt op voortplantingswater. Zij zijn reeds in verschillende soorten wateren gezien, zowel in stilstaande poelen als in stromende beekjes.
 

Levenswijze:

T.v.ophryticus leeft in de zomer, herfst en winter op het land en plant zich in de lente voort in langzaam stromende beken en stilstaand water. De andere soorten planten zich voort in de winter wanneer er door de winterregens plassen zijn gevormd.

Eten:


In de natuur werden er in het water vooral kleine kreeftachtigen en muggenlarven waargenomen. Ook werden larven van zowel eigen soort als van andere amfibiën vlot gegeten. Op het land staan alle soorten ongewervelden dieren op het menu.
 

Voortplanting: 

T.v.ophryticus komt tot voorplanting in het voorjaar, na een winterrust. De mannetjes ontwikkelen een indrukwekkende kam en baltsen de vrouwtjes aan door met hun staart te waaieren. De eitjes worden individueel in plantenblaadjes gewikkeld. De jongen van deze soort kunnen niet aquatisch opgekweekt worden, in tegenstelling met de andere ondersoorten T.v.vittatus en T.v.ciliciensis kunnen ze zich reeds bij een lengte van 7 cm voortplanten wat betekent dat geslachtsrijpheid al na enkele maanden intreedt.

Tijdens de paartijd zijn mannetjes bijzonder agressief tegen elkaar en kunnen ze niet samen gehuisvest worden.

Een overwintering op het land is voor deze soort zeer aangewezen, 3maanden bij temperaturen van 2 tot 6 graden is aan te raden om tot voorplanting te komen.

 

Huisvesting:

Een landsalamander terrarium tijdens de landfase en een aquarium tijdens de voortplanting. De dieren kunnen niet het gehele jaar aquatisch gehouden worden!

Voor een groepje van 3 dieren zou het terrarium minstens 60x30x30cm moeten zijn.

 


 

vertaling uit http://www.salamanderland.at/Artenliste/T.vitt.ophryticus/TRITURUS_VITT_OPHRYTICUS.htm
 

in progress

Last Updated on Wednesday, 07 January 2015 16:06  

Inloggen & Registreren

Wie is online?

We have 79 guests online

Polls

wat vinden jullie van de nieuwe site?