Salamanders

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
mp3 download for android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.musicdownload descargar mp3

SOS vuursalamander

E-mail Print PDF

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON, Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten op maandag 27 augustus 2012

Voor het eerst sinds mensenheugenis dreigt er een amfibie uit Nederland te verdwijnen. De vuursalamander wordt met acuut uitsterven bedreigd. De Zuid-Limburgse populatie in terreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Limburgs Landschap was jarenlang stabiel, maar nu worden er verontrustend weinig dieren gezien en zijn er veel dode vuursalamanders aangetroffen. RAVON luidt de noodklok en is gestart met actieplan SOS vuursalamander.

Vuursalamanderdrama
De vuursalamander, onze enige inheemse landsalamander, leeft in Zuid-Limburg in de natte hellingbossen met bronbeken. Met haar geel-zwarte tekening is ze een prachtige verschijning. Lange tijd was er sprake van een stabiele populatieomvang. Maar nu worden er verontrustend weinig dieren gezien en zijn veel dode vuursalamanders aangetroffen. De vuursalamander wordt met uitsterven bedreigd.

Wat veroorzaakt de achteruitgang?
De oorzaak van de waargenomen sterfgevallen en de plotselinge achteruitgang van de vuursalamander is nog onbekend. Ogenschijnlijk is er in de gebieden waar de soort leeft niets veranderd, ook het beheer is ongewijzigd. Gezien het hoge aantal dood gevonden dieren lijkt een ziekte of een vergiftiging de meest voor de hand liggende oorzaak. Een aantal dode vuursalamanders is onderzocht op ziektes door de Universiteit van Gent en het Dutch Wildlife Health Center (DWHC), maar vooralsnog is de doodsoorzaak niet opgehelderd. Daarom zet het actieplan ‘SOS vuursalamander’ in op een breed onderzoek waarbij niets wordt uitgesloten.

Actieplan SOS vuursalamander
Het actieplan voorziet in onderzoek naar de oorzaak van de ineenstorting. Daarin wordt gekeken naar dierziektes, genetische verarming, voortplantingssucces, habitatkwaliteit en verstoring van het leefgebied. De monitoring van de populaties wordt geïntensiveerd. De resterende vuursalamanders worden veiliggesteld door opvang in terraria. Deze dieren vormen de basis voor een kweekprogramma, om later weer vuursalamanders in de natuur uit te zetten. Voorwaarde is dat de oorzaak van het ineenstorten van de populatie is achterhaald en verholpen.

Wilt u helpen?
Meer informatie over het project, de projectpartners, en hoe u de vuursalamander  kunt helpen is  te vinden op
www.sosvuursalamander.nl.

Tekst: Wilbert Bosman en Raymond Creemers, RAVON

Als salamandervereniging zullen wij bekijken hoe we dit project kunnen steunen. Later meer hierover.

 

Enquete onderzoek naar aankoopmotieven bij huisdieren

E-mail Print PDF

Geacht bestuur,

Belangrijk : onderzoek naar aankoopmotieven bij huisdieren

In opdracht van het ministerie van EL&I heeft Wageningen UR Livestock Research een onderzoek in gang gezet naar de wijze waarop mensen een huisdier aanschaffen. Dat is heel belangrijk.

Als we weten hoe, waarom en met welke kennis mensen hun huisdier aanschaffen, kunnen de organisaties van dierhouders, maar ook het PVH. hen de juiste ondersteuning bieden. We weten allemaal dat het voorkomt dat mensen een huisdier aanschaffen en daarbij niet de juiste verwachtingen hebben. Dat gebeurt niet alleen bij impuls-aankopen, dat komt ook voor bij mensen die hebben nagedacht over hun aanschaf, maar niet over de juiste informatie beschikten.

Kortom, het is vreselijk belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan dit onderzoekzodat we met z' n allen kunnen leren hoe we nog meer succes kunnen hebben bij het bereiken van de Perfecte Match tussen de eigenaar en zijn huisdier.

Wij vragen u om de bijgevoegde informatie (of link?) op de website van uw organisatie te zetten zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken met dit onderzoek. Uiteraard krijgt u later de beschikking over de resultaten daarvan zodat ook uw organisatie daarmee zijn voordeel kan doen.

Invullen kan via de volgende link: Survey

Met vriendelijke groet,

ir. Ed.J.Gubbels,
secretaris PVH,
www.huisdieren.nu

 

Programma 19e Salamanderlanddag

E-mail Print PDF

Program 19th Salamander day
Salamander society (www.salamanders.nl)

The 2nd of September 2012, 10:00 - 16:00

Reptielenhuis de Oliemeulen
Reitse Hoevenstraat 30 a-b
NL- 5042 EH Tilburg (tel: 013-4630026), The Netherlands
www.oliemeulen.nl

Programma:

 • 10.00 u. Zaal open / Hall open
 • 10.30 u. - 10.50 u. Welkom / Welcome (door / by the chairman, Willem Calten Houwing)
 • 10.50 u. - 11.20 u. De overgebleven schatten van de Smoky Mountains/The Remnant Treasures of the Smoky Mountains (door / by Matthijs Hollanders)
 • 11.20 u. – 11.50 u. Pauze / Break
 • 11.50 u. – 12.20 u. Op zoek naar Lyciasalamandra in Turkije / Finding Lyciasalamandra in Turkey (door / by Arnaud Jamin)
 • 12.20 u. – 12.30 u. Verloting prijs voor indieners van de KN-lijst / Alot for people who entered their KN-list (door / by Willem Calten Houwing)
 • 12.30 u. - 12.45 u. Groepsfoto van alle bezoekers van de landdag! / Groupphoto of al visitors of todays meeting!
 • 12.45 u. - 14.30 u. Lunchpauze met ruilbeurs / Lunch break and exchange market
 • 14.30 u. – 15.00 u. Chlamydiën bij salamanders / Chlamydia among newts & salamanders (door / by Frank Pasmans)
 • 15.00 u. – 16.00u. Infomeel napraten en bijpraten met oude en nieuwe mede-hobbyisten
 • 16.00 u. Afsluiting / Closing

Voel je overigens vrij om je salamandernakweek, boekjes, aquaria, toebehoren, kortom alles wat je niet meer nodig hebt, mee te nemen naar de landdag. Wellicht kun je er iemand blij mee maken!
Vergeet voor de Europese soorten de overdrachtsverklaringen niet!

Feel free to bring any salamander offspring, books, aquaria or other things that you no longer need, with you to the meeting. Someone might have use for it! 
But don’t forget the necessary papers for European species!

 

Motie positieflijsten overige diersoorten

E-mail Print PDF

Beste Werkgroepleden,

De discussie over Positief- en Negatieflijsten loopt al tientallen jaren. Met de komst van de nieuwe Wet dieren kwam die in een stroomversnelling. De overheid treft de voorbereidingen om per 1 januari 2013 een Positieflijst voor zoogdieren van kracht te laten worden. Daarna mogen de meeste zoogdiersoorten niet meer worden gehouden.
 
Afgelopen week nam de Tweede Kamer een motie aan waarin aan de staatssecretaris wordt gevraagd om zo snel mogelijk tot Positieflijsten voor de overige diersoortente komen (zie bijlage). Dat betekent dat straks ook 90 procent of meer van de soorten van die diergroepen niet meer mag worden gehouden. Met de huidige aanpak van het ministerie wordt een politiek doel gediend zonder dat er enige bijdrage wordt geleverd aan het welzijn van de diersoorten die wèl nog mogen worden gehouden.
 
De Projectgroep Positieflijsten van het PVH  heeft verzet aangetekend tegen de huidige aanpak van de overheid. Vrijwel alle organisaties in de sector vinden dierenwelzijn belangrijk, ze willen zich waar mogelijk daarvoor inzetten. Het is dan ook absoluut onverteerbaar dat nu vanuit de politiek de indruk wordt gewekt dat de sector gezelschapsdieren zich schuldig zou maken aan grootschalige aantasting van dierenwelzijn en dat daarom het houden van de meeste soorten moet worden verboden.
 
Het is van belang dat alle organisaties hun achterban informeren en hun leden wijzen op de acties die tot nu toe werden aangezet. Elke gezelschapsdierenhouder is een kiezer,velen van hen hebben contacten met politieke partijen. Het wordt tijd dat ze hun stem laten horen en opkomen voor hun liefhebberij. Als ze dat nu niet doen,worden hun belangen verkwanseld door politici die geen enkel idee hebben wat voor inspanningen de doorsnee liefhebber zich getroost om het welzijn van zijn dieren veilig te stellen.
 
Een uitvoeriger uitleg over dit thema is te vinden op de website www.huisdieren.nu onder het hoofdstuk 'Wet- en regelgeving". Alle documenten die hierop betrekking hebben zijn opgenomen in de "documentenlijst".
 

Met name onze laatste reactie naar staatssecretaris Bleker (10 juli 2012) geeft een goed beeld van wat er aan het gebeuren is. Ik stuur jullie die mail, die PVH namens de sector heeft verzonden (met de daarbij de brief en de bijlagen) zonder verdere toelichtende tekst.

icon Motie positieflijsten overige soorten (161.5 kB 2012-07-16 19:54:18)

groet,

ir. Ed.J.Gubbels
secretaris PVH
 
Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Page 3 of 6

Inloggen & Registreren

Wie is online?

We have 72 guests online

Polls

wat vinden jullie van de nieuwe site?