Salamanders

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
mp3 download for android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.musicdownload descargar mp3

Europese salamanders bedreigd door Aziatische schimmelziekte

E-mail Print PDF

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op vrijdag 31 oktober 2014

In 2013 werd een salamanderetende schimmel (Batrachochytrium salamandrivorans) ontdekt die de Nederlandse vuursalamanders aan de rand van uitsterven heeft gebracht. Nu hebben wetenschappers ontdekt dat deze schimmel zich niet beperkt tot Nederland en ook niet alleen tot de vuursalamander. Het onderzoek, gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift Science, geeft aan dat de ziekte voor een groot aantal andere Europese salamandersoorten een grote bedreiging vormt.

Professoren An Martel en Frank Pasmans van de Universiteit van Gent (België) hebben het onderzoek geleid in samenwerking met nationale en internationale partners waaronder Vrije Universiteit Brussel (België) en RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). De onderzoekers hebben de impact van de schimmel op tientallen soorten amfibieën bestudeerd, afkomstig van vier continenten. De onderzoeksresultaten geven aan dat B. salamandrivorans erg gevaarlijk is voor salamanders, maar niet voor andere amfibieën zoals kikkers en padden.

Alpenwatersalamander (foto: Jelger Herder)
Alpenwatersalamander (foto: Jelger Herder) 

De schimmel is momenteel in opmars in Nederland en België en zal zeer waarschijnlijk binnenkort andere landen bereiken.

Verschillende inheemse salamandersoorten, zoals de kamsalamander en de Alpenwatersalamander (zie foto), zijn net als de vuursalamander gevoelig voor de schimmel en sterven binnen korte tijd nadat ze ermee in aanraking zijn gekomen.

Lees meer: Natuurbericht.nl

 

Nieuw boek: 'The Salamanders of Europe, Asia and Northern Africa'

E-mail Print PDF

sparreboom.jpg

Dit prachtige nieuwe boek, geschreven door Max Sparreboom Is op onze landdag te koop met een korting van 10%.

Voor de prijs van 112,50 euro kun je dit prachtige werk aanschaffen.

'Salamanders of the Old World is a comprehensive and authoritative guide to the 160 species of salamanders of Europe, Asia and Northern Africa. Written by one of the world’s leading salamander experts, it is the first complete and fully up-to-date overview of the Old World salamanders, based on the latest scientific insights.

After a general introduction to the natural history and biology of salamanders, this book gives clear and concise species descriptions, elaborating on distinguishing characteristics, distribution, habitat, activity patterns, reproductive behaviour, feeding habits, predators and defence.

Each species description is accompanied by colourful photos of typical adult specimens and by distribution maps. In some cases, additional photos and graphics are provided to illustrate habitat, morphology and behaviour. 

 • features information on biology and life history of salamanders
 • includes over 160 species of Europe, Asia, and Northern Africa
 • focuses on habitat, behaviour, and reproduction
 • information on identification, eggs and larvae, and threats and species conservation
 • beautifully illustrated with color photographs, distribution maps and drawings
 • an extensive reference list.

Salamanders of the Old World is an important tribute to this diverse and fascinating group of amphibians. It will appeal to people of all ages and levels of knowledge interested in natural history and conservation. The book will help foster the growing interest in salamanders and cultivate a desire to protect salamanders and their habitats worldwide.'

Meer info: KNNV Uitgeverij

 

 

Programma 21e Salamanderlanddag

E-mail Print PDF

Program 21th Salamander day - 7th of September 2014

Reptielenhuis de Oliemeulen
Reitse Hoevenstraat 30 a-b
NL- 5042 EH Tilburg (tel: 013-4630026), The Netherlands
www.oliemeulen.nl
 
 • 9.30 u. Zaal open / Hall open
 • 10.00 u. - 10.20 u. Welkom / Welcome (door / by the chairman, Willem Calten Houwing)
 • 10.20 u. - 10.45 u.  Mijn ervaringen met het kleinere geslacht, Lissotriton / My experiences with the smaller gender, Lissotriton (door / by Raymond van der Lans)
 • 10.45 u. – 11.00 u. Pauze / Break
 • 11.00 u. – 11.15 u. "Houden en kweken van salamanders: het (hand)boek!" Verbeterd en vernieuwd! / "Keepring and breeding Tailed amphibians: the (hand)book!" Improved and updated! (door / by Serge Bogaerts, Frank Pasmans, Herny Janssen and Max Sparreboom)
 • 11.15 u. – 11.30 u. Een nieuw overzicht van de salamanders van Europa, Azië en Noord Afrika / A new overview of the tailed amphibians of Europe, Asia and North Africa (door / by Max Sparreboom)
 • 11.30 u. – 11.45 u. Verloting prijs voor indieners van de KN-lijst / Alot for people who entered their KN-list (door / by Willem Calten Houwing)
 • 11.45 u. - 12.00 u. Groepsfoto van alle bezoekers van de landdag!/ Groupphoto of al visitors of todays meeting!
 • 12.00 u. - 13.15 u. Middagpauze met ruilbeurs / Lunchbreak and exchangemarket
 • 13.15 u. – 13.45 Feromoon communicatie bij salamanders (door /by Franky Bossuyt)
 • 13.45 u. – 14.15 u. Voeding voor salamanders: Kikkervisjes en Muggenlarven ( door / by Frank Pasmans)
 • 14.15 u. – 14.30 u. Pauze
 • 14.30 u. – 15.00 u. Ervaringen met het opkweken van Laotriton laoensis (door / by Niels Deijkers)
 • 16.00 u. Afsluiting / Closing
Voel je overigens vrij om je salamandernakweek, boekjes, aquaria, toebehoren, kortom alles wat je niet meer nodig hebt, mee te nemen naar de landdag. Wellicht kun je er iemand blij mee maken!
Vergeet voor de Europese soorten de overdrachtsverklaringen niet!
Feel free to bring any salamander offspring, books, aquaria or other things that you no longer need, with you to the meeting. Someone might have use for it!
But don’t forget the necessary papers for European species!
 

Invoering positieflijst uitgesteld

E-mail Print PDF
 Ter info:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4  
2513 AA  ’s-GRAVENHAGE
Datum 02 juli 2014  
Betreft Stand van zaken positieflijst zoogdiersoorten  

Geachte Voorzitter,   

In mijn brief van 16 december 2013 (Kamerstuk 31389 nr. 141) heb ik u geïnformeerd over de uitwerking van de positieflijst, en hoe het traject tot het moment van in werking treden van de positieflijst eruit ziet. Het doel van een positieflijst is het reguleren van soorten die uit oogpunt van dierenwelzijn en risico’s voor de mens verantwoord gehouden kunnen worden. Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken.   

Achtergrond

In 2008 is aan Wageningen Universiteit (WUR) gevraagd een transparante systematiek te ontwikkelen die voldoet aan het Andibel-arrest uit 2011 en 
waarmee per diersoort een welzijns- en gezondheidsrisico-inschatting voor mens en dier kan worden opgesteld. Aan de hand van de criteria uit het concept Besluit houders van dieren is een wetenschappelijke inventarisatie van de behoeftes van de diersoort in haar natuurlijke en gehouden omgeving uitgevoerd. En is een inschatting gemaakt van welzijnsrisico’s voor zoogdiersoorten wanneer deze als gezelschapsdier door een niet-gespecialiseerde particulier gehouden worden. De systematiek moest inzichtelijk kunnen maken op grond van welke bevindingen een bepaalde risico-inschatting heeft plaatsgevonden.   

Read more...
 
Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Page 2 of 6

Inloggen & Registreren

Wie is online?

We have 20 guests online

Polls

wat vinden jullie van de nieuwe site?