Salamanders

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
mp3 download for android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.musicdownload descargar mp3

Soortenbesluit Belgie

E-mail Print PDF

Voor onze Belgische salamanderhouders is er op 1 september jongstleden het één en ander veranderd. Om een lang verhaal kort te maken lijkt de Belgische wetgeving nu erg op de Duitse wetgeving. Je mag nu ook inheemse soorten en ondersoorten houden, mits je aan kunt tonen dat je dieren van een legale bron komen. 

helveticusKenny.jpg
Lissotriton helveticus vanaf nu legaal te houden in België (mits met papieren!!!)  ©Kenny de Boeck

Het aantonen dat je salamander legaal is gaat wat lastiger dan bijvoorbeeld bij vogels, salamanders laten zich nu eenmaal slecht ringen. Bij salamanders is het van belang om een deugdelijke administratie bij te houden welke dieren je hebt, hoeveel het er zijn, en vooral waar ze vandaan komen. Als je nu dus als Belg een Duits nakweekdier koopt met papieren kun je dit gewoon legaal houden. De exacte wetsomschrijving op welke manieren je een inheemse soorte legaal zou kunnen houden is: 

Art. 49. Houders van specimens van andere beschermde diersoorten dan vogels kunnen de
verboden handelingen, vermeld in artikel 10 en 12, stellen, op voorwaarde dat
ontegensprekelijk kan worden aangetoond dat is voldaan aan één van de volgende
voorwaarden:
./.
1° de specimens zijn in gevangenschap geboren of gekweekt;
2° de specimens waren al legaal uit het wild onttrokken voor de inwerkingtreding van de
Habitatrichtlijn, namelijk op 10 juni 1994;
3° de specimens zijn afkomstig uit een ander Belgisch Gewest of uit een andere lidstaat van
de Europese Unie, waar zij op een legale wijze onder zich werden gehouden.
De minister kan nadere regels vaststellen betreffende de wijze waarop kan worden
aangetoond dat er voldaan is aan de in het eerste lid vermelde voorwaarden. Nadat die
regels zijn vastgesteld, worden ze meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

De aankondiging van de wetswijziging is te lezen in het Belgisch Staatsblad, de uitgave van 13 augustus 2009 en staat gepubliceerd op de volgende website:   www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2009/08/13_1.pdf Om het PDF-bestand te kunnen lezen moet adobe reader geïnstalleerd zijn op je computer. Mocht de link bij jou niet werken, download acrobat reader dan eerst, dit kan hier: get.adobe.com/nl/reader/otherversions/

Op het forum is al een discussie gaande over dit onderwerp, dit kan gevolgd worden als je klikt op de volgende link: www.salamanders.nl/forum/wetgeving/nieuwe-wetgeving-belgie!/ Mocht je nog geen lid zijn van het forum, misschien nu een gelegenheid om in te stappen en te discussiëren, je bent van harte welkom.

Het begon in Duitsland, nu België, zou Nederland gaan volgen?

 

Inloggen & Registreren

Wie is online?

We have 46 guests online

Polls

wat vinden jullie van de nieuwe site?