Salamanders

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
mp3 download for android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.musicdownload descargar mp3

Nieuwe salamander ontdekt

E-mail Print PDF

Wetenschappers hebben in Vietnam een nieuwe soort ontdekt: Tylototriton ziegleri.

De website Mongabay schrijft er het volgende over:

"The scientists named the new species Ziegler's crocodile newt (Tylototriton ziegleri) after Thomas Ziegler of Cologne Zoo who works with reptiles and amphibians in Vietnam. The new species is small, with males measuring 5.4 to 6.8 (2 to 2.6 inches) centimeters and females measuring 7.1 centimeters (2.7 inches). While genetic testing proved that it was a new species, the morphological differences were key.

Ziegler's crocodile newt is currently only known from only a small habitat of montane forest and wetlands.

Currently, habitat loss and degradation, especially around the breeding ponds, is a major threat to the populations of the new species," the researchers write in the paper. "Legal protection of their habitats and regulation of excessive commercial collection are important measures for conservation of this species."

Lees meer op: Mongabay.com

 

Onderzoekstage naar de Vuursalamander in Zuid-Limburg.

E-mail Print PDF

ARCADIS is ambassadeur voor de Vuursalamander; de soort die in ons logo voorkomt. In het kader van het "Jaar van de Vuursalamander" is een onderzoek opgezet naar de oorzaken van de sterke achteruitgang van de Vuursalamander in Nederland samen met RAVON en andere partijen. Het onderzoek is zowel gericht op de dieren zelf (monitoren van populaties en voortplanting) als op het leefmilieu (onderzoek naar veranderingen in water en bodem). Als onderzoekstagiair krijg je de kans om samen met een onderzoekstagiair van RAVON mee te helpen aan dit onderzoek.


Wat houdt het onderzoek in?

  • Desk studie naar mogelijke oorzaken van snelle afname van populatieomvang van amfibieën op basis van wetenschappelijke literatuur en milieugegevens van het studiegebied (Bunderbos en Vijlenerbos in Zuid-Limburg).
  • Veldonderzoek, aansluitend bij bestaande monitoring, naar de aanwezigheid van Vuursalamanders in beide gebieden, het voortplantingssucces in 2013 en de overleving van larven.
  • Veldonderzoek naar de eventuele aanwezigheid van chemische verontreinigingen in het leefmilieu van de Vuursalamander (bronnen, waterlopen, bodem en strooisellaag).
  • Uitwerken en rapporteren van de gegevens.

De stagiair van ARCADIS wordt begeleid door ecologen en hydrologen van ARCADIS in Den Bosch en/of Maastricht. Ook vindt intensieve afstemming plaats met deskundigen van RAVON (Nijmegen).

Klik hier voor meer informatie

 

Salamandra atra aurorae‏ bedreigd

E-mail Print PDF

Beste leden,

In Noord-Italië leeft een geel gevlekte ondersoort van de
Alpenlandsalamander, Salamandra atra aurorae, die als zeer bedreigd op de
rode lijsten staat. Het voorkomen is beperkt tot slechts enkele beekdalen en
daarom is de soort ook zwaar beschermd volgens EU wetgeving. Echter, de
lokale Italiaanse overheden blijven gewoon de bossen kappen.
Daarom is er
door de Conservation Commitee van de Europese herpetologen vereniging (SEH),
de Italiaanse herpetologen vereninging, de IUCN amfibieënspecialistengroep
en de Internationale Herpetologen Vereniging (ISSCA) een petitie gestart om
bij de EU aandacht te vragen voor deze situatie.

Kleine moeite, groot gebaar als je het er mee eens bent dat er iets moet
gebeuren en dit ondertekent.
 

http://www.avaaz.org/it/petition/Save_the_golden_Alpine_salamander/?tta

Voor de Nederlanders die het italiaans niet machtig zijn -> Nederland = Paesi Bassi in het lijstje.
 

 

SOS vuursalamander

E-mail Print PDF

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON, Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten op maandag 27 augustus 2012

Voor het eerst sinds mensenheugenis dreigt er een amfibie uit Nederland te verdwijnen. De vuursalamander wordt met acuut uitsterven bedreigd. De Zuid-Limburgse populatie in terreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Limburgs Landschap was jarenlang stabiel, maar nu worden er verontrustend weinig dieren gezien en zijn er veel dode vuursalamanders aangetroffen. RAVON luidt de noodklok en is gestart met actieplan SOS vuursalamander.

Vuursalamanderdrama
De vuursalamander, onze enige inheemse landsalamander, leeft in Zuid-Limburg in de natte hellingbossen met bronbeken. Met haar geel-zwarte tekening is ze een prachtige verschijning. Lange tijd was er sprake van een stabiele populatieomvang. Maar nu worden er verontrustend weinig dieren gezien en zijn veel dode vuursalamanders aangetroffen. De vuursalamander wordt met uitsterven bedreigd.

Wat veroorzaakt de achteruitgang?
De oorzaak van de waargenomen sterfgevallen en de plotselinge achteruitgang van de vuursalamander is nog onbekend. Ogenschijnlijk is er in de gebieden waar de soort leeft niets veranderd, ook het beheer is ongewijzigd. Gezien het hoge aantal dood gevonden dieren lijkt een ziekte of een vergiftiging de meest voor de hand liggende oorzaak. Een aantal dode vuursalamanders is onderzocht op ziektes door de Universiteit van Gent en het Dutch Wildlife Health Center (DWHC), maar vooralsnog is de doodsoorzaak niet opgehelderd. Daarom zet het actieplan ‘SOS vuursalamander’ in op een breed onderzoek waarbij niets wordt uitgesloten.

Actieplan SOS vuursalamander
Het actieplan voorziet in onderzoek naar de oorzaak van de ineenstorting. Daarin wordt gekeken naar dierziektes, genetische verarming, voortplantingssucces, habitatkwaliteit en verstoring van het leefgebied. De monitoring van de populaties wordt geïntensiveerd. De resterende vuursalamanders worden veiliggesteld door opvang in terraria. Deze dieren vormen de basis voor een kweekprogramma, om later weer vuursalamanders in de natuur uit te zetten. Voorwaarde is dat de oorzaak van het ineenstorten van de populatie is achterhaald en verholpen.

Wilt u helpen?
Meer informatie over het project, de projectpartners, en hoe u de vuursalamander  kunt helpen is  te vinden op
www.sosvuursalamander.nl.

Tekst: Wilbert Bosman en Raymond Creemers, RAVON

Als salamandervereniging zullen wij bekijken hoe we dit project kunnen steunen. Later meer hierover.

 
Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/5/6/9/salamanders.nl/httpd.www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Page 3 of 6

Inloggen & Registreren

Wie is online?

We have 69 guests online

Polls

wat vinden jullie van de nieuwe site?