skip to Main Content

Salamanders.nl

Website van de
Salamandervereniging

Dit is de officiële website van de Salamandervereniging. Ze wil hiermee een platform bieden aan mensen met interesse voor salamanders als hobbydier. De Salamandervereniging is in het jaar 2001 ontstaan uit de Doelgroep Salamanders van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde, LACERTA. Deze Doelgroep werd in 1980 opgericht door een aantal serieuze liefhebbers. Zij vonden dat ze hun kennis meer gestructureerd naar buiten moesten brengen.
/// lees meer

Actueel

Programma 28e Salamanderlanddag – 11 September 2022

11th of September 2022

Dierenpark “De Oliemeulen”
Reitse Hoevenstraat 30
5042 EH Tilburg (The Netherlands)
Telefoon 013-46 30 026),
www.oliemeulen.nl

9:30                                    Zaal open
Hall open

10:00 – 10:15                     Welkom
Derk Oorburg                             Welcome

10:15 – 11:00                          Terugkijken op 35 jaar salamanders houden
Henk Wallays                             Looking back on 35 years of keeping salamanders

11:00 – 11:45                    Quiz
Derk Oorburg                            Quiz

11:45 – 12:00                     Groepsfoto
Group Photo

12:00 – 13:30                     Middagspauze / Ruilbeurs
Lunchbreak / Swap meet

13:30 – 13:50                   Genetica en kleurslagen bij Ambystoma mexicanum
Kevin Immers                       Genetics and colourvariants of Ambystoma mexicanum

13:50 – 14:10                     Toelichting Salamanderregistratie / Verloting van de prijs voor de
Raymond van der Lans            indieners van de salamanderregistratie
                                           Education Salamanderregistration / Lottery for people who send in their registration

14:10– 15:00                     Salamanders zoeken in Italië van 1996 tot 2021
Sergé Bogaerts                     Searching for salamanders in Italy between 1996 and 2021                                                      

15:00                            Afsluiting
Closing

Voel je vrij om je salamandernakweek, boekjes, aquaria, toebehoren, kortom alles wat je niet meer nodig hebt voor onze hobby, mee te nemen naar de landdag. Wellicht kun je er iemand blij mee maken!
Vergeet voor de Europese soorten de overdrachtsverklaringen niet!

Feel free to bring any salamander offspring, books, aquaria or other things that you no longer need for our hobby, with you to the meeting. Someone might have use for it! 
But don’t forget the necessary papers for European species!

/// lees meer

Ons verenigingsblad

Naast een vernieuwde website heeft de Salamandervereniging ook een compleet vernieuwd verenigingsblad, dit heet evenals de website ‘Salamanders’.

Als je je aanmeldt als lid van de Salamandervereniging krijg je het verenigingsblad gratis thuisbezorgd. Ook is het blad digitaal te bekijken via deze site zodra je lid wordt van de Salamandervereniging.

Elke uitgave behandelt meerdere onderwerpen, van voeding tot reisverslagen en van huisvesting tot soortbeschrijvingen. De onderwerpen worden geschreven door verschillende auteurs, in principe kan iedereen zijn artikelen inleveren die iets leuks, nieuws of interessants te vertellen heeft.

Hierdoor is het een blad van en voor alle leden van de Salamandervereniging geworden. Een blad om trots op te zijn, en dat zijn we!

Back To Top

Wie is online

Op dit moment zijn er geen leden online